fbpx

CÁCH SBS THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

Ở mỗi giai đoạn phát triển, doanh nghiệp đều cần một hệ thống phù hợp. Chúng tôi khuyến khích các chủ doanh nghiệp trải nghiệm khóa học miễn phí tại Dự án phi lợi nhuận về phát triển doanh nghiệp của SBS trước khi bước vào tìm hiểu các cách thức SBS giúp doanh nghiệp của bạn thay đổi.

ĐÀO TẠO

THAY ĐỔI TƯ DUY QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHO DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN

Hiện tại, khóa quản trị cơ bản được tổ chức miễn phí. Hoạt động SBS hợp tác với UBND huyện Hoài Đức, Quốc Oai với khoản tài trợ của COM International – sử dụng tư duy và công cụ của Swiss Create Thụy Sỹ

Các khóa chuyên đề này cũng có thể được tổ chức đào tạo tại nhà máy hoặc theo lớp tự tổ chức.

CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ NÂNG CAO

Nhằm tháo gỡ những thách thức mới trong môi trường kinh doanh hiện tại, SBS triển khai khóa quản trị nâng cao sử dụng kiến thức và công cụ của Swiss Create kết hợp với sự hiểu biết tình hình kinh doanh bản địa của chuyên gia SBS.

Khoá học cũng có thể được tổ chức đào tạo nội bộ hoặc lớp tự tổ chức.

 

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

SBS thực hiện các khóa đào tạo tại nhà máy cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ để đưa ra, duy trì và cải tiến hệ thống quản trị toàn diện. Khóa học sử dụng công cụ Swiss Create Thụy Sỹ

HỘI THẢO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

SBS tổ chức những hội thảo về quản trị doanh nghiệp dành cho cộng đồng học viên – Kết nối vì sự thịnh vượng, phát triển

GÓI DỊCH VỤ

CÁC GÓI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

GÓI CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN

Làm việc với đội ngũ quản lý cấp cao cải tiến văn bản, quy trình, tiêu chuẩn và sự phối hợp đội ngũ Đầu vào – Sản xuất – Đầu ra. Đào tạo và kèm cặp đội ngũ quản lý cấp trung ý thức, thái độ, tác phong và sự chủ động, tích cực trong học hỏi, cải tiến để đáp ứng yêu cầu mới trong công việc.

GÓI CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Làm việc với đội ngũ quản lý sản xuất để cải tiến hệ thống sản xuất của doanh nghiệp. Mục tiêu: Đạt sản lượng, đáp ứng tiến độ, tối ưu chi phí, ổn định chất lượng, quản lý máy móc an toàn, thúc đẩy sự hài lòng, tích cực của người lao động khi tham gia sản xuất.

GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Làm việc với chủ doanh nghiệp và bộ phận kế toán để cải tiến văn bản quản trị tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu: Quản trị dòng tiền, quản trị tài sản, quản trị vốn; đo lường và cảnh báo những rủi ro tài chính ngắn hạn và dài hạn.

GÓI CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ ĐẦU RA

Cải tiến văn bản, quy trình, tiêu chuẩn cho hệ thống quản trị đầu ra. Mục tiêu: Đảm bảo vai trò giữa nội bộ và thị trường được thực hiện, tăng sự phối hợp giữa sản xuất và kinh doanh; tăng khả năng nhận biết xu hướng tiêu dùng và thay đổi thị trường, và phản hồi những lưu ý để có chiến lược can thiệp thị trường hiệu quả.

GÓI KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG

Đảm bảo sự phản hồi liên tục giữa các mắt xích trong hệ thống. Đảm bảo nhận biết được các yêu cầu, tiêu chuẩn mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, phát hiện và cảnh báo sớm; đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm theo kịp yêu cầu của sản xuất, kinh doanh.

GÓI DỊCH VỤ 

CÁCH SBS THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

Là đơn vị nhượng quyền của Swiss Create Thụy Sỹ, SBS đem lại những giải pháp quản trị tối ưu cho doanh nghiệp thông qua kết hợp bộ công cụ tiêu chuẩn châu Âu và sự am tường văn hóa và môi trường kinh doanh của người Việt.

l

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Khảo sát hiện trạng hệ thống quản trị bao gồm: bảng hỏi và phỏng vấn công nhân viên, đội ngũ quản lý các bộ phận

l

xây dựng giải pháp quản trị

Tiến hành phân tích các dữ liệu thu thập được, từ đó xây dựng giải pháp cho các vấn đề phát hiện nhằm cải thiện hệ thống của doanh nghiệp

l

triển khai thực hiện và điều chỉnh

Tiến hành chuẩn hóa bàn giao các quy trình, tiêu chuẩn mới và kiểm soát thực hiện. Hoạt động huấn luyện và kiểm soát làm việc có hệ thống được thực hiện trong 06 tháng

l

nghiệm thu và chuyển giao hệ thống

So sánh mục tiêu cải tiến và kết quả thực hiện. Đưa ra các lưu ý duy trì sau chuyển giao. Hỗ trợ tư vấn miễn phí online.

l

đánh giá định kỳ sau chuyển giao

Đánh giá định kỳ 06 tháng sau chuyển giao về duy trì hệ thống của doanh nghiệp. Báo cáo các vấn đề phát hiện để cải thiện duy trì hệ thống.

HUẤN LUYỆN KÈM CẶP

TĂNG KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ HAY CỦA CHÍNH BẠN

Tùy vào các khó khăn, thách thức hiện tại của doanh nghiệp, SBS có phương án huấn luyện cho đội nhóm hoặc cá nhân hiệu quả. Trực tiếp gửi liên hệ với SBS.

Sản phẩm

Hỗ trợ năng lực quản trị doanh nghiệp

Sách 10 Điều Răn Cho Doanh Nhân

KHÁCH HÀNG

SBS – 12 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP